Search results

Affichage des produits 1–16 sur 188

Product nameProduct type + Safety levelDatasheet

YBB-14K4-0150-G012

630-400-027
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0250-G012

630-400-028
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0400-G012

630-400-029
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0500-G012

630-400-030
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0700-G012

630-400-031
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0800-G012

630-400-032
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-0900-G012

630-400-033
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1000-G012

630-400-034
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1200-G012

630-400-035
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1300-G012

630-400-036
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1400-G012

630-400-037
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1600-G012

630-400-038
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14K4-1700-G012

630-400-039
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14R4-0150-G012

630-000-106
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14R4-0250-G012

630-000-107
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet

YBB-14R4-0400-G012

630-000-108
Product type + Safety level:
Light curtain, Cat. 4, PL e, Type 4
Download datasheet